menu toggle

Hướng dẫn dùng các loại thuốc

1

Thuốc ho

Hướng dẫn dùng các loại thuốc Chủ đề:

Hướng dẫn dùng các loại thuốc

Lượt xem Lượt xem:

861

Ngày Ngày:

26/07/2018

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

BS. Trần Thị Tuyết Hậu

2

Tại sao tôi không được kê toa kháng sinh

Hướng dẫn dùng các loại thuốc Chủ đề:

Hướng dẫn dùng các loại thuốc

Lượt xem Lượt xem:

348

Ngày Ngày:

09/06/2018

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Ths.BS. Bùi Diễm Khuê

Hiệu dính Hiệu đính:

BS. Lưu Thị Kim Hân

3

Các thuốc steroid uống

Hướng dẫn dùng các loại thuốc Chủ đề:

Hướng dẫn dùng các loại thuốc

Lượt xem Lượt xem:

19133

Ngày Ngày:

09/06/2018

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Ths.BS. Bùi Diễm Khuê

Hiệu dính Hiệu đính:

BS. Lưu Thị Kim Hân

4

Cách sử dụng thuốc đặt âm đạo, thuốc dạng viên đạn và kem

Hướng dẫn dùng các loại thuốc Chủ đề:

Hướng dẫn dùng các loại thuốc

Lượt xem Lượt xem:

6269

Ngày Ngày:

20/08/2016

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Ths. Nguyễn Thị Tường Vy

Hiệu dính Hiệu đính:

PGS.TS.BS. Tô Mai Xuân Hồng

5

Sử dụng thuốc nhỏ tai đúng cách

Hướng dẫn dùng các loại thuốc Chủ đề:

Hướng dẫn dùng các loại thuốc

Lượt xem Lượt xem:

1504

Ngày Ngày:

12/01/2016

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

BS.TS. Phạm Nguyên Quý

Hiệu dính Hiệu đính:

BS. Đặng Ngọc Trân

6

Làm thế nào để sử dụng thuốc dạng lỏng

Hướng dẫn dùng các loại thuốc Chủ đề:

Hướng dẫn dùng các loại thuốc

Lượt xem Lượt xem:

328

Ngày Ngày:

12/01/2016

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Ths. Nguyễn Thị Tường Vy

Hiệu dính Hiệu đính:

BS. Phạm Anh Khoa

7

Làm thế nào để sử dụng dụng cụ đo thuốc dạng lỏng

Hướng dẫn dùng các loại thuốc Chủ đề:

Hướng dẫn dùng các loại thuốc

Lượt xem Lượt xem:

377

Ngày Ngày:

12/01/2016

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Ths. Nguyễn Thị Tường Vy

Hiệu dính Hiệu đính:

BS. Phạm Anh Khoa

8

Làm thế nào để sử dụng thuốc nhỏ mũi đúng cách

Hướng dẫn dùng các loại thuốc Chủ đề:

Hướng dẫn dùng các loại thuốc

Lượt xem Lượt xem:

290

Ngày Ngày:

12/01/2016

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Ths. Nguyễn Thị Tường Vy

Hiệu dính Hiệu đính:

BS. Đặng Ngọc Trân

9

Làm thế nào để sử dụng Bình định liều MDI

Hướng dẫn dùng các loại thuốc Chủ đề:

Hướng dẫn dùng các loại thuốc

Lượt xem Lượt xem:

347

Ngày Ngày:

12/01/2016

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Ths. Nguyễn Thị Tường Vy

Hiệu dính Hiệu đính:

BS. Phạm Anh Khoa

10

Làm thế nào để sử dụng bơm xịt mũi đúng cách

Hướng dẫn dùng các loại thuốc Chủ đề:

Hướng dẫn dùng các loại thuốc

Lượt xem Lượt xem:

309

Ngày Ngày:

12/01/2016

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Ths. Nguyễn Thị Tường Vy

Hiệu dính Hiệu đính:

BS. Đặng Ngọc Trân