menu toggle

Dinh dưỡng

1

Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng: Chế độ dinh dưỡng dạng lỏng (như dùng qua ống thông) cho người bệnh

Dinh dưỡng Chủ đề:

Dinh dưỡng

Lượt xem Lượt xem:

1361

Ngày Ngày:

18/07/2020

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

Quản lý sưu tầm

2

Đừng giảm cân bằng những sản phẩm ngọt ngào

Dinh dưỡng Chủ đề:

Dinh dưỡng

Lượt xem Lượt xem:

2248

Ngày Ngày:

14/06/2019

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

BS.TS. Phạm Nguyên Quý

3

Vitamin B-12 và những điều cần biết

Dinh dưỡng Chủ đề:

Dinh dưỡng

Lượt xem Lượt xem:

1101

Ngày Ngày:

15/12/2018

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

TS. Nguyễn Quốc Thục Phương

Hiệu dính Hiệu đính:

Nguyễn Thị Minh Hiếu

4

Chế độ ăn ít purine

Dinh dưỡng Chủ đề:

Dinh dưỡng

Lượt xem Lượt xem:

3050

Ngày Ngày:

04/11/2018

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Nguyễn Thùy Dung

Hiệu dính Hiệu đính:

Ngô Xuân Trung

5

Chế độ ăn BRAT – Giải pháp phục hồi khi rối loạn dạ dày

Dinh dưỡng Chủ đề:

Dinh dưỡng

Lượt xem Lượt xem:

696

Ngày Ngày:

04/11/2018

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Nguyễn Thùy Dung

Hiệu dính Hiệu đính:

Ngô Xuân Trung

6

Chế độ ăn kiêng không có gluten

Dinh dưỡng Chủ đề:

Dinh dưỡng

Lượt xem Lượt xem:

6843

Ngày Ngày:

04/11/2018

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Trần Thị Bích Phượng

Hiệu dính Hiệu đính:

Ngô Xuân Trung

7

Chế độ ăn low-carb có phù hợp với tôi không?

Dinh dưỡng Chủ đề:

Dinh dưỡng

Lượt xem Lượt xem:

466

Ngày Ngày:

04/11/2018

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Nhữ Thị Mai Thu

Hiệu dính Hiệu đính:

Ngô Xuân Trung

8

Ăn chay trường – Làm sao để có đủ dinh dưỡng cần thiết

Dinh dưỡng Chủ đề:

Dinh dưỡng

Lượt xem Lượt xem:

881

Ngày Ngày:

04/11/2018

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Nhữ Thị Mai Thu

Hiệu dính Hiệu đính:

Ngô Xuân Trung

9

Chế độ ăn chay – Dưỡng chất cần thiết

Dinh dưỡng Chủ đề:

Dinh dưỡng

Lượt xem Lượt xem:

512

Ngày Ngày:

04/11/2018

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Nhữ Thị Mai Thu

Hiệu dính Hiệu đính:

Ngô Xuân Trung

10

Kê đơn dinh dưỡng

Dinh dưỡng Chủ đề:

Dinh dưỡng

Lượt xem Lượt xem:

208

Ngày Ngày:

04/11/2018

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Nguyễn Thị Hằng

Hiệu dính Hiệu đính:

Ngô Xuân Trung