menu toggle

Sơ cứu

1

Hồi sức tim phổi (CPR)

Sơ cứu Chủ đề:

Sơ cứu

Lượt xem Lượt xem:

3692

Ngày Ngày:

16/03/2022

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

BS. Phạm Ngọc Đan Thanh

Hiệu dính Hiệu đính:

BS.TS. Phạm Nguyên Quý

2

Hộp sơ cứu thiết yếu

Sơ cứu Chủ đề:

Sơ cứu

Lượt xem Lượt xem:

9092

Ngày Ngày:

16/03/2022

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

BS. Phạm Ngọc Đan Thanh

Hiệu dính Hiệu đính:

BS.TS. Phạm Nguyên Quý

3

Các tình trạng bệnh lý và tổn thương thường gặp do thời tiết nắng nóng

Sơ cứu Chủ đề:

Sơ cứu

Lượt xem Lượt xem:

1176

Ngày Ngày:

18/05/2019

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

Ths. BS. Nguyễn Hải Nam

4

Sơ cứu trẻ bị chó cắn

Sơ cứu Chủ đề:

Sơ cứu

Lượt xem Lượt xem:

683

Ngày Ngày:

09/03/2019

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

BS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

5

Sơ cứu chảy máu nghiêm trọng

Sơ cứu Chủ đề:

Sơ cứu

Lượt xem Lượt xem:

378

Ngày Ngày:

25/01/2019

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Ths.BS. Trần Thị Kim Vân

Hiệu dính Hiệu đính:

BS.TS. Phạm Nguyên Quý

6

Sơ cứu sốc

Sơ cứu Chủ đề:

Sơ cứu

Lượt xem Lượt xem:

260

Ngày Ngày:

25/01/2019

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Ths.BS. Trần Thị Kim Vân

Hiệu dính Hiệu đính:

BS.TS. Phạm Nguyên Quý

7

Sơ cứu hoá chất văng vào mắt

Sơ cứu Chủ đề:

Sơ cứu

Lượt xem Lượt xem:

8701

Ngày Ngày:

25/01/2019

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Ths.BS. Trần Thị Kim Vân

Hiệu dính Hiệu đính:

BS.TS. Phạm Nguyên Quý

8

Sơ cứu khi bị sốt

Sơ cứu Chủ đề:

Sơ cứu

Lượt xem Lượt xem:

646

Ngày Ngày:

25/01/2019

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Tác giả Tác giả:

Ths.BS. Trần Thị Kim Vân

9

Sơ cứu đau đầu

Sơ cứu Chủ đề:

Sơ cứu

Lượt xem Lượt xem:

155

Ngày Ngày:

25/01/2019

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Ths.BS. Trần Thị Kim Vân

Hiệu dính Hiệu đính:

BS.TS. Phạm Nguyên Quý

10

Sơ cứu rắn cắn

Sơ cứu Chủ đề:

Sơ cứu

Lượt xem Lượt xem:

716

Ngày Ngày:

25/01/2019

Cập nhật Cập nhật:

07/11/2022

Biên dịch Biên dịch:

Ths.BS. Trần Thị Kim Vân

Hiệu dính Hiệu đính:

BS.TS. Phạm Nguyên Quý